Kvalitet električne energije

Kvalitet Električne energije

 

OBAVEŠTENJA

Rezultati pismenog dela ispita u aprilskom ispitnom roku (2023/24) 

Pismeni deo ispita je položio:

Dorđe Najdanović        61 poen,

Tamara Gajić                32 poena.

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, predlog ocene je:

Dorđe Najdanović      10 (deset),

Tamara Gajić                7 (sedam).

Upis ocena će biti u ponedeljak, 01. 04. 2024. u 12.15.

Predmetni nastavnik

 

OBAVEŠTENJA

Rezultati pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku (2023/24) 

Pismeni deo ispita je položio:

Boško Nedeljković        29 poena (maksimalni broj poena 70).

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, predlog ocene je:

Boško Nedeljković       6 (šest).

Upis ocene će biti u četvrtak, 08. 02. 2024. u 13 h.

Rezultati II kolokvijuma školske 2023/24 (maksimalni broj poena je 35)

Aleksandra Stefanović       31 poen,

Marija Janković                  31 poen,

Petar Stošić                        30 poena,

Tamara Ilić                          29 poena,

Miljan Tasić                         28 poena,

Isidora Jovanović                27 poena,

Željko Cvetković                  27 poena,

Dušan Mitrović                     24 poena,

Mihajlo Marković                  21 poen,

Veljko Stanojević                 20 poena.

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad i rezultata I kolokvijuma, predlog ocena je:

Aleksandra Stefanović       10 (deset)

Marija Janković                    9 (devet)

Petar Stošić                        10 (deset)

Tamara Ilić                            7 (sedam)

Miljan Tasić                         10 (deset)

Isidora Jovanović                  7 (sedam)

Željko Cvetković                    8 (osam)

Dušan Mitrović                       8 (osam)

Mihajlo Marković                    8 (osam)

Veljko Stanojević                    6 (šest).

Upis ocena će biti u četvrtak, 08. 02. 2024. u 13 h.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati I kolokvijuma (2023/24) - korigovani rezultati

Nakon informacije da je asistent promenio broj poena na blanketu za prvo pitanje (na blanketu je to pitanje označeno sa 4. ), ukupni brojevi poena na kolokvijumu su korigovani, tako da su kolokvijum položili svi studenti:

Miljan Tasić                     34,5 poena

Petar Stošić                     32 poena

Aleksandra Stefanović       31 poen

Dušan Mitrović                 27 poena

Marija Janković                22 poena

Željko Cvetković               23 poena

Mihajlo Marković               21 poen

Tamara Gajić                    13 poena

Isidora Jovanović              12,5 poena (uslovno)

Tamara Ilić                       11 poena (uslovno)

Veljko Stanojević              10 poena (uslovno)

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, student koji je izašao na pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku, položio je ispit:

Ivan Bonev            60 poena          6 (šest).

Upis ocene će biti u sredu, 27. 09. 2023. u 10.00 u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Kandidat koji je u septembarskom ispitnom roku izašao na pismeni deo ispita, nije položio ovaj ispit.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Kandidat koji je u junskom ispitnom roku izašao na pismeni deo ispita, nije položio ovaj ispit.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, studenti koji su položili ispit u aprilskom ispitnom roku, nakon pismenog dela ispita, su:

Kristina Milovanović            55 poena          6 (šest),

Stefan Trifunović                 54 poena          6 (šest).

Upis ocena će biti u utorak, 04. 04. 2023. u 12.30 u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, studenti koji su položili ispit u januarskom ispitnom roku, nakon pismenog dela ispita, su:

Mihailo Popović            81 poen          9 (devet),

Petar Stošić                 81 poen          9 (devet),

Filip Stojanović            62 poena         7 (sedam),

Marko Milovanović        55 poena         6 (šest),

Aleksa Vasić                 54 poena         6 (šest).

Upis ocena će biti u četvrtak, 20. 02. 2023. u 12 h u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, studenti koji su položili ispit u januarskom ispitnom roku, nakon kolokvijuma, su:

Nevena Jović                94 poena         10 (deset),

Jovan Ljubić                  89 poena         9 (devet),

Vladana Stojiljković       88 poena         9 (devet),

Aleksandar Gocić           86 poena         9 (devet),

Nikola Marković             86 poena         9 (devet),

Marko Reljić                  66 poena         7 (sedam).

Upis ocena će biti u ponedeljak, 20. 02. 2023. u 12 h u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati II kolokvijuma

Kolokvijum su položili svi studenti:

Nevena Jović                   32 poena

Jovan Ljubić                     29 poena

Aleksandar Gocić             28,5 poena

Nikola Marković                27,5 poena

Vladana Stojiljković          25,5 poena

Marko Reljić                     17,5 poena

 

Obaveštenje

Za ispit Kvalitet električne energije neophodno je da se preda seminarski rad. Word i pdf seminarskog se šalje na mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a štampana verzija se može predati i kad je upis ocene.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, u decembarskom ispitnom roku ispit je položila

Nataša Milošević         93 poena     10 (deset).

Upis ocene će biti u utorak, 13. 12. 2022. u 422c u 12.30.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati I kolokvijuma

Kolokvijum su položili svi studenti:

Vladana Stojilković           32,5 poena

Nevena Jović                   32,5 poena

Jovan Ljubić                    29,5 poena

Nikola Marković               28,5 poena

Aleksandar Gocić             27,5 poena

Marko Reljić                    18,5 poena

Kristina Milovanović         13,5 poena

 

Obaveštenje

Upis ocena u ispitnom roku Jun 2 će biti u utorak, 12. 07. 2022. u 422b u 12 h. 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, u ispitnom roku jun 2, ispit je položio

Aleksandar Grujić          61 poen     7 (sedam).

Upis ocene će biti u utorak, 12. 07. 2022. u 422c u vreme koje će biti naknadno objavljeno.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, u junskom ispitnom roku ispit je položila

Tara Veselinović          64 poena     7 (sedam).

Upis ocene će biti u petak, 01. 07. 2022. u 9 h u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, studenti koji su položili ispit u aprilskom ispitnom roku su:

Branka Knežević          78 poena     8 (osam),

Aleksandar Marković    67 poena     7 (sedam),

Stevan Stojanović        61 poen       7 (sedam).

Upis ocena će biti u utorak, 05. 04. 2022. u 13 h u 422c.

Stevan Stojanović treba na upis ocene da donese štampanu verziju svog seminarskog rada.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, studenti koji su položili ispit u januarskom ispitnom roku su:

Jovana Ilić                  94,5 poena    10 (deset),

Pavle Božinović           91 poen         10 (deset),

Jovan Petronijević       91 poen          10 (deset),

Mihailo Stoiljković        79 poena         8 (osam),

Stevan Cvetković         72 poena         8 (osam),

Dušan Stojanović         67,5 poena      7 (sedam),

Nikola Mladenović         63 poena        7 (sedam).

Upis ocena će biti u četvrtak, 10. 02. 2022. u 12 h u 422b.

Predmetni nastavnik

 

 

 

Rezultati II kolokvijuma

Kolokvijum su položili svi studenti:

Jovana Ilić           31,5 poena

Pavle Božinović    28,5 poena

Jovan Petronijević  30 poena

Mihailo Stoiljković  23 poena

Nikola Mladenović  15 poena

Dušan Stojanović   27,5 poena.

 

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, ispit u junskom ispitnom roku položio je:

Milan Cvetković           71 poen    ocena 8 .

Upis ocene će biti u utorak, 13. 07. 2021. u 10.00 u 422b.

Predmetni nastavnik

 

 Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma

 

Kolokvijum su položili svi studenti:

Jovana Ilić           33 poena

Pavle Božinović     32,5 poena

Jovan Petronijević  31 poen

Mihailo Stoiljković  26 poena

Nikola Mladenović  18 poena

Dušan Stojanović   15 poena.

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, ispit u aprilskom ispitnom roku položio je:

Milan Cvetković           61 poen    ocena 7 .

Upis ocene će biti u utorak, 11. 05. 2021. u 12:30 u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja poena za seminarski rad, studenti koji su položili ispit u januarskom ispitnom roku su:

Anđela Stojiljković       95 poena    10 (deset)

Jovana Mladenović       89 poena     9 (devet)

Jana Tjupa                  81 poen       9 (devet)

Jelena Cekić                81 poen       9 (devet)

Marija Đokić                76 poena     8 (osam)

Stafan Mladenović        75 poena    8 (osam)

Željko Mihajlović          75 poena    8 (osam)

Stefan Stolić                63 poena    7 (sedam)

Nataša Stanković         54 poena    6 (šest)

Upis ocena će biti u ponedeljak, 22. 02. 2021. u 14:30 u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Nakon uvažavanja domaćeg zadatka, rezultat ispita u oktobarskom ispitnom roku je:

Aleksa Bogdanović        97 poena  .

Upis ocene će biti u petak, 25.9.2020. u 13 h u 422b.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultat pismenog dela ispita u junskom ispitnom roku je:

Stefan Matić        29 poena.

Nakon uvažavanja domaćeg zadatka, predlog ocene je 6. Upis ocene će biti u petak, 10.7.2020. u 11 h u 422c.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Pismeni deo ispita u aprilskom ispitnom roku položio je

Uroš Savić        58 poena

U četvrtak, 11.6.20202. u 10h u 422c, student treba da donese domaći u štampanoj formi. Tada će biti i upis ocene.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati II popravnog kolokvijuma

Teodora Denić           35 poena

Marko Okičić             31,5 poena

Antonio Dodić            25 poena

Miona Grozdanović     24 poena

 

Rezultat pismenog dela ispita

Pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku položio je

Lazar Marković         29 poena.

Studenti koji su položili pismeni deo ispita, ili pismeni deo ispita preko kolokvijuma, treba da donesu indekse i domaći u papirnoj formi, u četvrtak, 20. 2. 2020. u 13:10.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Popravni kolokvijum i pismeni deo ispita u januarskom ispitnom roku biće održan 13.2.2020. u 433c sa početkom u 9 h.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma (max 35 poena)

Jovana Stanković     34

Janja Marinković      29,5

Milica Denić             29,5

Andreja Đokić          15

II kolokvijum su položila sva četiri studenta. Ako neko od studenata hoće da popravi neki od kolokvijuma to može uraditi 13.2.2020. u vreme koje će biti naknadno objavljeno. U tom slučaju se računa broj poena sa popravnog kolokvijuma. Istovremeno sa popravnim kolokvijumima biće organizovan i pismeni deo ispita. 

Studenti koji izlaze na I  ili II popravni kolokvijum treba da se jave asistentu do ponedeljka, 10.2.2020. Studenti koji nameravaju da izađu na pismeni deo ispita takođe treba da se jave asistentu do 10.2.2020.

Domaći rad studenti treba najpre da predaju u elektronskom obliku do 18.2.2020., a potom i u papirnoj formi 20.2.2020., kada će biti i upis ocene (u vreme koje će biti naknadno objavljeno).

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

U terminu pismenog dela ispita, 7. 2. biće održan II kolokvijum. Pismeni deo ispita će biti održan 13. 2. u vreme koje će biti naknadno objavljeno. 13.2. će takođe biti održani i popravni kolokvijumi.

Predmetni nastavnik

 

Лабораторијска вежба 3 – среда, 25.12.2019.

Распоред по групама:

  Предмет: Квалитет електричне енергије
  Семестар: 5
  Р.Бр. Име Презиме Индекс
1. ГРУПА 10:00-11:00 1 Стефан Матић 15715
2 Антонио Додић 16062
3 Андреја Ђокић 16065
4 Лазар Марковић 16183
5 Алекса Богдановић 16483
6 Миона Гроздановић 16524
2. ГРУПА 11:00-12:00 7 Милица Денић 16532
8 Теодора Денић 16534
9 Јања Маринковић 16680
10 Марко Окичић 16794
11 Урош Савић 16854
12 Јована Станковић 16887

 

 

 

Лабораторијска вежба 2 – среда, 18.12.2019.

Распоред по групама:

  Предмет: Квалитет електричне енергије
  Семестар: 5
  Р.Бр. Име Презиме Индекс
1. ГРУПА 10:00-11:00 1 Милица Денић 16532
2 Теодора Денић 16534
3 Јања Маринковић 16680
4 Марко Окичић 16794
5 Урош Савић 16854
6 Јована Станковић 16887
2. ГРУПА 11:00-12:00 7 Стефан Матић 15715
8 Антонио Додић 16062
9 Андреја Ђокић 16065
10 Лазар Марковић 16183
11 Алекса Богдановић 16483
12 Миона Гроздановић 16524

 

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma (maksimalni broj poena 35)

Teodora Denić         35 poena

Janja Marinković      35 poena

Jovana Stanković     32,5 poena

Milica Denić             31,5 poena

Marko Okičić            30,5 poena

Antonio Dodić          30,5 poena

Andreja Đokić          28 poena

Miona Grozdanović   27,5 poena

Uroš Savić               22,5 poena

 

Predmetni nastavnik

 

 

OBAVEŠTENJE

Лабораторијска вежба 1 – среда, 11.12.2019.

Распоред по групама:

  Предмет: Квалитет електричне енергије
  Семестар: 5
  Р.Бр. Име Презиме Индекс
1. ГРУПА 10:00-11:00 1 Стефан Матић 15715
2 Антонио Додић 16062
3 Андреја Ђокић 16065
4 Лазар Марковић 16183
5 Алекса Богдановић 16483
6 Миона Гроздановић 16524
2. ГРУПА 11:00-12:00 7 Милица Денић 16532
8 Теодора Денић 16534
9 Јања Маринковић 16680
10 Марко Окичић 16794
11 Урош Савић 16854
12 Јована Станковић 16887

PREDMETNI NASTAVNIK

 

 

Obaveštenje

 

U sredu, 13. 2. u 9:30 u 422c biće upis ocena na osnovu rezultata kolokvijuma/pismenog dela ispita i domaćeg zadatka:

Katarina Džunić                               9

Tamara Jovanović                            8

Hristina Jovanović                            9

Sandra Jovanović                             9

Marko Manasijević                            9

Aleksa Virijević                                 8

Anastasija Đokić                               8

Marijana Perović                               9

Karolina Stanisavljević                      8

Živojin Jović                                     8

Stojan Denić                                    8

Predrag Mihajlović                            8

Dražen Mihajlović                             7

Sandra Jovanović treba da pošalje elektronski verziju domaćeg na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku (maksimalni broj poena 70):

Karolina Stanisavljević                  47

Živojin Jović                                 42

Stojan Denić                                 41

Predrag Mihajlović                         41

Dražen Mihajlović                          37

 

Rezultat popravnog II kolokvijuma (maksimalni broj poena 35):

Katarina Đunić            22

 

Domaći se može predati u ponedeljak, 11. 2. 2019. u 11h. Domaći treba poslati i u elektronskom obliku, na mejl nastavnika.

Upis ocena će biti u sredu, 13. 2. u 10h u 422c.

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Domaći rad treba predati u papirnoj i elektronskoj formi, do 11. 2. 2019.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Rezultati II kolokvijuma (maksimalan broj poena je 35):

Marko Manasijević         29,5

Hristina Jovanović          27

Sandra Jovanović           27

Marijana Perović            26,5

Aleksa Virijević              25

Anastasija Đokić            24

Tamara Jovanović          19,5

Živojin Jović                   5

Popravni I ili II kolokvijum se može raditi u terminu pismenog dela ispita. Ako ima studenata koji hoće da rade popravni kolokvijum, oni treba da se jave makar 3 dana pre pismenog dela ispita predmetnom asistentu.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma (maksimalan broj poena je 35):

Katarina Džunić      30,5

Tamara Jovanović   30

Hristina Jovanović   30

Sandra Jovanović    28

Marko Manasijević   28

Aleksa Virijević        27,5

Anastasija Đokić      25,5

Marijana Perović      24,5

Stojan Denić             5

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

U sredu, 21.11. u terminu i učionici gde se inače održavaju predavanja i vežbe, biće održan I kolokvijum. Početak kolokvijuma je 10:15.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

U sredu, 31.10. najpre će biti održane vežbe, a onda predavanja.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenja

Rezultat pismenog dela ispita u oktobru II:

Natalija Mitić      35 poena

Neophodno je da kadidat preda domaći u papirnoj formi u kojoj je napravljena i adekvatna naslovna strana, u utorak, 9. 10. 2018. u 12:30, kada će biti i upis ocene.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenja

Rezultat pismenog dela ispita:

Miloš Košanin      29,5 poena

Neophodno je da u skladu sa dogovorom Miloš Košanin pošalje mejlom korigovani domaći, i da ga preda u papirnoj formi 29.8.2018. u 12h.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenja

Rezultat pismenog dela ispita:

Aleksandra Milošević      33 poena

Neophodno je da Aleksandra Milošević pošalje mejlom domaći, i da ga preda u papirnoj formi do 4.7.2018. Nakon toga, upis ocene će biti 5.7. u 9h.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Upis ocena će biti u utorak, 20.2. u 11h i za studente koji su položili pismeni deo preko kolokvijuma, i za studentkinju koja je položila pismeni deo ispita. Neophodan uslov za polaganje ispita je da studenti predaju domaći zadatak. Studenti koji nisu predali domaći treba to da učine do 19.2. Elektronsku formu treba da pošalju na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Štampanu verziju mogu da ostave na sto u kancelariji predmetnog nastavnika.

Rezultati I I II kolokvijuma

Ana Đorđević         32,81             30

Aleksandar Popović 30,19             32,5

Kosta Kostić           28,44            33.5

Filip Gagić               32,5               23,5

Ilija Jović                 26,25             26,5

Petar Milovanović   28                   20,5

Branislav Kostić       21,44            22,5

 

Rezultati I popravnog kolokvijuma

Filip Gagić             32,5

Petar Milovanović   28

 

Rezultat pismenog dela ispita u januarskom ispitnom roku

Ivana Pešić          51 poen (maksimalni broj poena 70)

 

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Studenti koji nameravaju da izlaze na popravne kolokvijume, treba da se jave asistentu Ivanu.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati I kolokvijuma

Ime i prezime studenta         br. poena (max 35)

Kosta Kostić                                    33,5

Aleksandar Popović                          32,5

Ana Đorđević                                   30,0 

Ilija Jović                                         26,5  

Filip Gagić                                        23,5 (može da radi popravni I kolokvijum u terminu ispita, ali da se javi asistentu 3 dana pre ispita)

Branislav Kostić                                22,5 

Petar Milovanović                              20,5

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

Obaveštenje

Zbog zahteva studenata, 19.12. 2017. neće biti laboratorijskih vežbi. Termin nadoknade će biti naknadno istaknut.

Predmetni nastavnik

 

Rezultati I kolokvijuma

Ime i prezime studenta         br. poena (max 40)      br. poena (skaliran za max 35)

Ana Đorđević                                   37,5                               32,81

Aleksandar Popović                          34,5                               30,19

Kosta Kostić                                    32,5                               28,44

Ilija Jović                                        30,0                                26,25

Branislav Kostić                               24,5                                21,44

Petar Milovanović                             14,0                               12,25

Kolokvijum su položili studenti koji imaju broj poena veći od 15 (skala sa maksimumom 35 poena).

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

Obaveštenje - laboratorijske vežbe

I laboratorijska vežba će biti 5.12. u 13:15 u lab. 52 u staroj zgradi. Potrebno je pre vežbe pročitati uputstvo za analizator snage koje se nalazi na sajtu.

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

Nakon predaje domaćih radova  20.2. u 11h, upis ocena će biti u utorak u 10h. Studenti mogu indekse i zelene kartone da ostave i u ponedeljak.

Predmetni nastavnik

Obaveštenje 

Rezultati Ii kolokvijuma (maksimalni broj poena je 35) 

Nikola Krstić            34

Anđela Vidojković     32

Nataša Negojicić      32

Nemanja Jovanović  29

 

Obaveštenje

Rezultati pismenog dela ispita

Nina Jaftović        32    (64)

Miloš Vuksanović 28,5  (57)

Stefan Petrović    20,5 (41)

Luka Živković      19    (38)

 

Obaveštenje

 II kolokvijum i ispit će biti održani 17.2.2017. u 9h u A3.

Zbog početka drugog semestra, studenti treba da donesu domaći zadatak do 20.2.

Predmetni nastavnik

Obaveštenje

U ponedeljak, 16.1.2016. u 12h studenti treba da se jave radi dogovora u vezi sa domaćim zadatkom.

Predmetni nastavnik

 

Obaveštenje

Rezultati I kolokvijuma (maksimalni broj poena je 35) 

NIkola Krstić            35

Anđela Vidojković     32

Nina Jevtović           26

Nemanja Jovanović  25

Nataša Negojicić      24

Luka Živković           8

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

U sredu, 11.1. u 14h će biti laboratorijske vežbe u Laboratoriji za električne mašine. Istog dana nakon predavanja će biti održana dva časa računskih vežbi.

 

Predmetni nastavnik

 

 Obaveštenje

 

Nastava može početi u sredu od 10h, pošto pre toga nema slobodne sale. Najpre će biti 2 časa predavanja, a potom računske vežbe, u učionici 133.

 

Predmetni nastavnik

Obaveštenje

 

Rezultati popravnog I kolokvijuma (maksimalni broj poena 35)

Milica Zlatanović        29

 

Rezultati popravnog II kolokvijuma (maksimalni broj poena 35)

Marina Vesić            32

 

Upis ocena će biti 5.2.2016. godine u 11h.

 

Predmetni nastavnik

 

 

Obaveštenje

 

U četvrtak, 29.10.2015. godine, umesto predavanja će biti držane računske vežbe.

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

 

Na osnovu svih zavrsenih obaveza vezanih za ispit, predlog ocene za Milana Jovanovica je 6. Upis ocena je 18.2.2015. u 11:05 u 422c

 

Predmetni nastavnik

 

 

 

 

                                

                    

 

Obaveštenja

Morate biti ulogovani za dodatne materijale!!!

 

Copyright © 2024 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.