OEP5A01 Elektroenergetske komponente

 

 

 

 

Predavanja:        Prof.dr Dragan Tasic

Računske vežbe: Mr Miodrag Stojanovic

 

 

 

Obaveštenje:

Na usmeni deo ispita iz predmeta Elektroenergetske komponente, koji će se održati u sredu 4.10.2023.god. sa početkom u 9,30 h poziva se

Ivan Bonev 17023.

Kandidat treba, u navedeno vreme, da se javi predmetnom nastavniku u prostoriji 135.

  

 U Nišu, 2. 10. 2023.god.

 

 

Sadržaj predmeta

Klasifikacija elektroenergetskih komponenti. Struja kratkog spoja. Elektrodinamička naprezanja. Elektrodinamičke sile kod monofaznih i trofaznih sistema. Termička opterećenja...

Literatura

1. Dragan Tasić, Nikola Rajaković, Miodrag Stojanović, Elektroenergetske komponente, Elektronski fakultet, Niš, 2014.

2. Milan Savić, Visokonaponska rasklopna oprema, Elektrotehnički fakultet i Akademska misao, Beograd, 2004.

 

 

Copyright © 2023 Katedra za energetiku | Power Engineering Department. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.